.
.
      tel.:     0911 81 46 55
      email: arpro@arpro.sk
 
vizualizácie a virtuálne 3D modelovanie

Špecializujeme sa aj na tvorbu vizualizacií exteriérov, interiérov,vizualizácií architektonických a urbanistických štúdií, vizualizácií nábytku, 3D animácie, fotomontáž projektov do reálneho prostredia ako aj do leteckých snímok.  

Poskytujeme služby architektom, projekčným kanceláriám, developerom, realitným kanceláriám ako aj súkromným osobám.  

PRE ARCHITEKTOV A PROFESIONÁLOV:

Efektívna prezentácia portfólia prác.

Zrozumitelnejšia komunikácia s investorom pri prezentácii návrhov.

Efektívny nástroj v procese kompozície a dizajnu.

Exteriérové vizualizácie okrem verného podania materiálov a farieb, umožňujú aj reálne nasvietenie objektu v ľubovoľnú hodinu dňa a v ľubovoľnom období roka. Je tak možné vytvoriť tzv. solárnu štúdiu, ktorá sa dá využiť na výpočet množstva solárnej energie dopadajúcej na budovu počas dňa. Výsledky slúžia na optimalizáciu teplotných strát budovy, ale tiež napríklad na určenie najvhodnejšieho miesta pre umiestnenie fotovoltaických panelov.

PRE ZÁKAZNÍKOV A KLIENTOV
Kvalitný prezentačný nástroj

Získanie predstavy o vzhľade budúcej stavby.

Nástroj pre riešenie a argumentáciu pri riešení susedských sporov. Napr. dokazovanie vplyvu zatienenia susedného pozemku budovou využitím solárnej štúdie.